آموزش بخش ایمیل در سی پنل

یکی از ابزارهای بسیار مهم ارتباطی در دنیای امروزی ایمیل است. با‌توجه‌به این اهمیت، در cPanel نیز قسمت مجزایی برای بخش Email در نظر گرفته شده است که گزینه‌های متعددی دارد. در این مقاله آموزش سی پنل از سایت وب سی پنل، قصد داریم قسمت‌های مختلف بخش Email در cPanel را بررسی کنیم